Stres i jego objawy

Stres to zjawisko, które dotyka każdego człowieka. W różnym stopniu, ale nie ma ludzi wolnych od stresu. Stres bowiem jest reakcja organizmu na zmienne sytuacje w życiu, czasem nagłe, a czasem spodziewane. Kiedy tracimy, zmieniamy lub zaczynamy pracę, zdajemy egzaminy, idziemy do nowej szkoły, bierzemy ślub to odczuwamy stres, ponieważ są to sytuacje albo dla nas nieznane, albo nie wiemy jak się potoczą. Nieco inny stres jest reakcją na atak fizyczny lub słowny. Może nas sparaliżować albo sprowokować do aktywnej reakcji. Jeżeli ktoś stawia nam trudne zadania, to wywołuje w nas stres mobilizujący, ale jeśli zadania przewyższają nasze możliwości, to dotykający nas stres w niczym nie pomoże, a tylko pogorszy sytuację.